Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ρεκόρ Γκίνες Κοντοσούβλι 170μ. 3/6/12